ලයිට්රූම් Preset මහා දන්සැළ

badimuda.com එකක් එකතු වුන. හැම වෘත්තියවෙදියෙකුටම හා පරිබොගිකයෙකුටම සාමයෙන් සතුටින් පිරි වෙසක් උත්සවයක් කියලා එක සිතින් ප්‍රර්ථනා කරනවා.. මේ වෙසක් එක නිමිත්තෙන් වටිනා ලයිට් රෑම් Preset එකතුවක් ඔබ වෙත ලබාදීමට අපි බලාපොරොත්තුවෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ පහත පියවර ටික අනුගමනය කිරිමයි.. දින නියමයක් නැහැ. 

01. පහත සදහන් බටන් මගින්  ඔබගේ  facebook / tweet ගිණුම තුල  share කරන්න.

02. පහත සදහන් Youtube Channel එක subscribe කරන්න.

Preset dansela

ඉහත සඳහන් තොරතුරු පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.

මේ ලිපිය කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් Share කරන්න..

Best wedding vendors in Sri lanka

Social media

Popular posts

Yohan Perera Preshoot

යොහන් පෙරේරා කියන්නේ ප්‍රවීන ගායිකා චන්ද්‍රලෙඛා පෙරේර‍ාගේ පුතුනුවන්. මෙහුගේ ගිත …

Read More

Comments

Add a comment

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    keyboard_arrow_up
    Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
    Join Now