මතකයි ද අයියේ Mathakaida Aiye – Namal Rajapaksa Wedding Song by Rohitha Rajapaksa

අපිත් එකක් ඔබ කැමතිම සමාජජාලා සමඟ එකතු වන්න.

මේ ලිපිය කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් Share කරන්න..

අපේ වෙබ් එකේ ඔයාලගේ වෙඩින් වලට අඳාල ඔනෑම කාරණාවක්
නොමිලේම පලකරගන්න පුලුවන්. (wedding Video, Preshoot, Dance , wedding tips, Fasion tips, Photo shoot) අප වෙත යොමුකරන්න.
site@badimuda.com

Best wedding vendors in Sri lanka

Subscribe

වෙඩින් ගැන ඔබට ඉතා වැදගත් විඩියෝ අපගේ youtube චැනල් එකත් එක්ක එකතුවෙන්න.

Social media

Popular posts

Comments

Add a comment

chat
Add a comment
keyboard_arrow_up
Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Join Now