මොකක්ද මේ බඳිමුද.com කියන්නේ ?

බඳිමුද.com කියන්නේ ලංකාවේ වෙඩින් වලටම නිර්මාණය වුන වෙබ් අඩවියක්. ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට හරිම පහසු පියවර කිහිපයකින් ලියාපදිංචි වෙන්න පුලුවන්. නොමිලේ මෙන්නම මුදලක් ගෙවාද අප හා එක් වන්න පුලුවන්. ඔබට ලැබෙන පහසු කම් පැකේජයෙන් පැකේජයට වෙනස් වෙනවා.

 

ඇයි අපි බඳිමුද.com එකත් එකක් එකතුවෙන් නේ මට ‍ facebook පිටුවක් එකක් තියනවානේ.

Facebook කියන්නේ මිතුරු හවුලක් ඔබේ facebook පිටුව ඔබ විසින් නිතරම යවත්කාලින නොකලොත් එහි ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වෙනවා. ටිකක කලක් යනවිට එය හිමින් අක්‍රිය තත්වයට පත් වෙනවා. බඳිමුද.com කියන්නේ ලංකාවේ වෙඩින් මාරකට් එකටම නිර්මාණය කල වෙබ් අඩවියක්.

 

ඉතින් බඳිමුද.com wedding directory එකක් නේ ඉතින් ඔයාව මිනිස්සු ගිහින් බලන්නේ නැහැ..

ඔව්. ලංකාවේ ගොඩක් wedding directory වලට මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ක්‍රමවේදයින් විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනවා අපේ වෙබ් එකේ වැඩි සාමජිකයින් ප්‍රමානයක් ලගාකර ගැනීමට. එක ටිකක් සංකිර්ණ කතාවක්.

 

නොමිලේ ලියාපදිංචි වුනොත් මොනද ලැබෙන්නේ අපිට ?

ඔහු ඔබට ඔබගේම Profile එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුලුවන් එක Profile photo එකක් හා කවර් එකක් දාන්න පුලුවන්. ඔබගේ දුරකතන අංක හා සමාජ ජාල ගිණුම් පලකරන්න පුලුවන්. ඒ වගේම වෙනස් කරන්න පුලුවන්.

මිට අමතරව-

Reach 1000 කට වැඩි ගනනක් ලැබෙනවා.

ඔබගේ මිල අඩුකිරීම් සහ වට්ටම් ගැන පලකර ගැනීමට හැක.

 

එතකොට සල්ලි දීලා ගත්තොත්.

ඔව්. අපි විසින් නිර්මාණය කල පැකේජයන් කිහිපයක් තියනවා. පහත අපි ඒ ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් කරලා තියනවා.

පැකේජ් 01 (රු. 2000 යි අවුරුද්දට.)

Reach ලක්ෂයක්.

Image Gallery

10 Post Banner Add (අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ වෙඩින් වලට වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙනවා. එවා සමඟ අපි ඔයාලාගේ දැන්වීම් මුසු කරනවා.)

2 YouTube Interviews (අප විසින් YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාමට නියමිතව තියනවා. ඒ නාලිකාවේ Interviews දෙකකට සහභාගි වීමට හැකියාව තියනවා ඔබට)

 

පැකේජ් 02 (රු. 4000 යි අවුරුද්දට.)

Reach ලක්ෂයක් දෙකක්

Image Gallery

20 Post Banner Add (අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ වෙඩින් වලට වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙනවා. එවා සමඟ අපි ඔයාලාගේ දැන්වීම් මුසු කරනවා.)

5 YouTube Interviews (අප විසින් YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාමට නියමිතව තියනවා. ඒ නාලිකාවේ Interviews පහකට සහභාගි වීමට හැකියාව තියනවා ඔබට)

 

පැකේජ් 03 (රු. 5000 යි අවුරුද්දට.)

Reach ලක්ෂයක් තුනක්

Image Gallery

50 Post Banner Add (අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ වෙඩින් වලට වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙනවා. එවා සමඟ අපි ඔයාලාගේ දැන්වීම් මුසු කරනවා.)

7 YouTube Interviews (අප විසින් YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාමට නියමිතව තියනවා. ඒ නාලිකාවේ Interviews හතකට සහභාගි වීමට හැකියාව තියනවා ඔබට)

 

පැකේජ් 04 (රු. 15000 යි ජිවිතකාලයටම.)

(අවුරුද්දක‍ට මේ පහසුම් ටික ලැබෙනවා මුලු ජිවිතකාලයටම.)

Reach ලක්ෂයක් දෙකක්

Image Gallery

20 Post Banner Add (අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ වෙඩින් වලට වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙනවා. එවා සමඟ අපි ඔයාලාගේ දැන්වීම් මුසු කරනවා.)

5 YouTube Interviews (අප විසින් YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාමට නියමිතව තියනවා. ඒ නාලිකාවේ Interviews පහකට සහභාගි වීමට හැකියාව තියනවා ඔබට)

මුදල් ගෙවීම් සිදුකරන්නේ කොහොමද ?

සියලුම debit and credit කාඩ් මගින්.

ez cash හා mcash මගින්.

HNB හා සම්පත් විශ්ව මගින්.

Badimuda Credits මගින්.

 

Badimuda Credit කියන්නේ මොකක්ද ?

ඒ වගේ ඔබට පුලුවන් අපිත් එකක් එකතුවෙලා අපේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා උදවු කරලා Badimuda Credits හොයන්න. එසඳහා කල යුත්තේ ඔබගේ අදහස් අනුව යම් නිර්මානයක් සිදුකර එය ඔනෑම සමාජ ජාලය ප්‍රසිද්ධ කර.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ  Tools >> Bounty වෙත පිවිසීමයි.

ඒ වගේම ඔබට නව සාමජිකයින් අප වෙබ් අඩවියට හදුන්නවා දීමෙන්ද ඔබට  Badimuda Credits උපයාගන්න පුලුවන්. ඒ මුදලින් ඔනෑම අපගේ පැකේජයක් මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියනවා.

My account >> My Wallet වෙත යාමේන් ඔබට Badimuda Credits එක පිලිබදව සම්පුර්ණව දැන ගත හැක.

 

කාටද Badimuda වෙබ් අඩවියත් එකක එකතු වෙන්න පුලුවන් ?

වෙඩින් වලට සම්බන්ධ ඔනෑම ව්‍යාපරයක යෙදෙන කෙනෙකුට අපිත් එකතු වෙන්න පුලුවන්.

 

කොහොමද අලුත් ගිනුමක් නිර්මාණය කරගන්නේ.

 • badimuda.com අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

 • ඉහල කොටසේ ඇති මෙනුවේ My account >> Register or login වෙත යන්න.

 • Create a New Account කොටසේ ඔබගේ ඊ මේල් ලිපිනයද , පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙන්න. ඉන්පසු SignUP  වෙතයන්න.

 • එවිට ඔබගේ com ගිනුම වෙත යන්න පුලුවන්.

 • එහි my listing වෙත පිවිසෙන්න.

 • ඉන් පසු Add listing වෙත පිවිසෙන්න.

 • Place තොරන්න.

 • ඔබගේ පැකේජය තොරන්න.

 • ඔබගේ ගිණුම‍ට ආදල තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.

 • Preview වෙත පිවිස ඔබගේ Profile එක නිවැරදිව සකස් වී ඇති දැයි පරික්ෂා කර බලන්න.

 • නිවැරදි නම් Submit Listing තොරන්න

 • BILLING DETAILS නිවැරදිව ඇතුලත් කර මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රම වෙදය තොරන්න. (free Accounts සදහා මේ කොටස නැත)

 • Place order මගින් ගෙවීම අවසන් කරන්න..

 • ඉන්පසු ඔබ මුදල් ගෙවීමට කැමති අකාරය අනුව මුදල් ‍ගෙවීම අවසන් කරන්න.

 • සුලු වේලාවකින් ඔබ එකතු කල දෙවල් නිවැරදිව පලවී ඇත.

යම් ගැටලුවක් සිදු වුවේ නම්.

admin@badimuda.com වෙත ඉමේල් පනිවිඩයකින් දන්වන්න.

076 76 20 447 දුරකතන අංකයද භාවිතා කල හැක.

 

තව මොනවාද වාසි තියෙන්නේ   badimuda.com එකේ අපිට.

ඔයාල‍ට පුලුවන් අපෙගේ ප්‍රදේශීය නිළධාරියෙක් විදියට ලියාපදිංචි වෙලා අපිට සාමජිකයින් ලබා දෙන්න. ඒ පිලිබද වැඩි විසතර සඳහා 076 76 20 447 දුරකතන අංකයට ඇමතුමක් ලබාදෙන්න පුලුවන්.

ස්තුතියි www.badimuda.com Team 

 

 

 

badimuda.com is a user-friendly web site. if you can’t understand how works. don’t worry, ask from our admin team. we will soon help you.

keyboard_arrow_up
Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Join Now