2020 නැකත් දවස්

අපිත් එකක් ඔබ කැමතිම සමාජ ජාලා සමඟ එකතු වන්න.

               ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ දේ 2020 වෙඩින් එක ගන්න බලාගෙන ඉන්න යුවලවල් ගොඩක් අපේ සයිට් එකට එකතු වෙනවා කියලා අපි දන්නවා ඉතිං අපි ලෑස්ති ඔයාලා හැමෝටම ඔයාගේ වෙඩින් එකට හොඳම නැකත් දවස් ටික ලබාදෙන්න. මෙයින් එකක්ද වත් කියන්නේ හැමෝටම ගැලපෙන විදියට හදපු විශේෂ දවස් කීපයක් ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් මේ කතාව විශ්වාස කරනවා නම් ඒ පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙක් හමුවී කතා කිරීම.

          ඒ වගේම ඔබ ගොඩක් කාර්යබහුල සේවා සපයන්නෙක් සමඟ කටයුතු කිරීමට බලා බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් දැන්ම සිට ඔහුව වෙන්කර තබා ගැනීම නුවණට හුරුයි. මොකද නැකැත් දවස් වල කාර්යබහුල සේවා සපයන්නෝ ගොඩක් කාර්යබහුල වෙනවා 

 

Start timeEnd timeNakshatra
Wed, Jan 15, 05:57 AMWed, Jan 15, 12:10 PMUttara Phalguni
Thu, Jan 16, 08:32 PMFri, Jan 17, 02:30 AMHasta
Mon, Jan 20, 07:58 AMMon, Jan 20, 11:30 PMAnuradha
Wed, Jan 22, 12:00 AMWed, Jan 22, 01:45 AMMoola
Wed, Jan 29, 12:13 PMThu, Jan 30, 01:19 PMUttara Bhadrapada
Fri, Jan 31, 03:52 PMFri, Jan 31, 06:10 PMRevati
Start timeEnd timeNakshatra
Mon, Feb 10, 09:45 AMMon, Feb 10, 11:32 AMMagha
Wed, Feb 19, 12:00 AMWed, Feb 19, 06:06 AMMoola
Wed, Feb 26, 12:00 AMThu, Feb 27, 04:12 AMUttara Bhadrapada
Start timeEnd timeNakshatra
Mon, Mar 2, 12:44 PMMon, Mar 2, 12:53 PMRohini
Wed, Mar 11, 08:12 AMWed, Mar 11, 07:00 PMHasta
Start timeEnd timeNakshatra
Sun, Apr 26, 12:00 AMSun, Apr 26, 01:23 PMRohini
Mon, Apr 27, 11:37 PMMon, Apr 27, 11:59 PMMrigashirsha
Start timeEnd timeNakshatra
Mon, May 4, 08:36 AMMon, May 4, 11:59 PMUttara Phalguni
Sun, May 17, 01:59 PMMon, May 18, 11:59 PMUttara Bhadrapada
Sun, May 24, 12:17 AMMon, May 25, 05:55 AMRohini
Sun, May 31, 05:37 PMMon, Jun 1, 01:17 PMUttara Phalguni
Start timeEnd timeNakshatra
Wed, Jun 3, 12:00 AMWed, Jun 3, 06:21 AMSwati
Sun, Jun 7, 12:00 AMSun, Jun 7, 02:11 PMMoola
Mon, Jun 15, 03:19 AMMon, Jun 15, 04:30 PMRevati
Thu, Jun 25, 12:27 PMFri, Jun 26, 07:03 AMMagha
Sun, Jun 28, 12:00 AMSun, Jun 28, 02:53 AMUttara Phalguni
Start timeEnd timeNakshatra
Wed, Jul 1, 12:00 AMWed, Jul 1, 04:04 AMSwati
Thu, Jul 2, 02:34 AMFri, Jul 3, 01:14 AMAnuradha
Mon, Jul 6, 09:34 PMMon, Jul 6, 11:12 PMUttara Ashadha
Start timeEnd timeNakshatra
Wed, Nov 18, 12:00 AMWed, Nov 18, 01:17 AMMoola
Wed, Nov 25, 12:00 AMWed, Nov 25, 03:55 PMUttara Bhadrapada
Thu, Nov 26, 05:10 AMThu, Nov 26, 07:35 AMRevati
Start timeEnd timeNakshatra
Wed, Dec 2, 12:00 AMWed, Dec 2, 10:38 AMMrigashirsha
Mon, Dec 7, 07:20 AMMon, Dec 7, 02:32 PMMagha
Wed, Dec 9, 03:17 PMThu, Dec 10, 02:07 AMHasta
Fri, Dec 11, 08:48 AMFri, Dec 11, 03:51 PMSwati

මේ ලිපිය කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් Share කරන්න..

අපේ වෙබ් එකේ ඔයාලගේ වෙඩින් වලට අඳාල ඔනෑම කාරණාවක්
නොමිලේම පලකරගන්න පුලුවන්. (wedding Video, Preshoot, Dance , wedding tips, Fasion tips, Photo shoot) අප වෙත යොමුකරන්න.
site@badimuda.com

Best wedding vendors in Sri lanka

Subscribe

වෙඩින් ගැන ඔබට ඉතා වැදගත් විඩියෝ අපගේ youtube චැනල් එකත් එක්ක එකතුවෙන්න.

Social media

Popular posts

Comments

Add a comment

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    keyboard_arrow_up
    Badimuda.com වෙතට ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා තවමත් ඔබ Badimuda.com හි සාමාජිකයෙක් වී නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
    Join Now